Účinky pobytu v tme

Účinky pobytov v tme boli veľmi dobre známe už starovekým jogínom a mníchom, ktorí boli utiahnutí v jaskyniach alebo tmavých múroch kláštorov, kde pracovali na svojom duchovnom raste. Pobyty v tme sa stávajú duchovným fenoménom práce na sebe samom. Čím sú teda také výnimočné, a aké účinky popisujú ľudia, ktorí absolvovali pobyt v tme?

Regenerácia psychiky, upokojenie mysle

Úplne jeden z najvýraznejších účinkov pobytov v tme je upokojenie mysle. Myseľ denne produkuje neuveriteľné množstvo myšlienok. Uvádza sa že okolo 70 000. Toto množstvo, nám však už vôbec nepomáha v rozhodovaní a reagovaní, na dané situácie, počas dňa. Veľa z týchto myšlienok brzdí náš tvorivý potenciál alebo sú to často krát nedoliečené emócie z blízkej alebo dávnej minulosti. Večer keď si ideme ľahnúť spať, tak myseľ jednoducho nevie zastaviť, nakoľko pracovala denne na 110%.

Za normálnych okolností až tak nevnímame obrovské množstvo týchto myšlienok, počas pobytu v tme však to krásne vidno ako naša myseľ prehnane reaguje. Prvé dni počas pobytu ľudia pozorujú obrovské množstvo myšlienok, na časom sa myseľ prečistí a ukľudní. Je to veľká úľava.

Regenerácia psychiky

Nárast úžasnej tvorivosti a predstavivosti

Je veľmi ťažké tvoriť, keď naša myseľ je prepodnetovaná. Akonáhle však ustanú myšlienky, tak naša tvorivosť sa začne veľmi prebúdzať. Ľudia hlásia, že sa majú chuť pustiť do nových projektov, vízii a do plánov, ktoré dlhodobo odkladali. To, čo vyzeralo ako veľmi ťažké na rozbehnutie, je zrazu jasné a ľahké. Doslova len sa do toho pustiť…

Prístup k vyšším stavom božského vedomia

Stíšením vlastnej mysle, sa otvárajú tušené a aj úplne netušené možnosti a obzory. Keď myseľ je ochotná počúvať, tak sa otvára to obrovské spektrum vibrácii a frekvencií, ktoré sme predtým pre hukot myšlienok nepočuli. Prístup ku univerzálnemu vedomiu a poznaniu, nie je už len pekná rozprávka, ale reálna skúsenosť a prichádzajú zážitky a skúsenosti, ktoré často označujeme, ako neuveriteľné a magické.

Tvorivost

Pocity jednoty so všetkými a všetkým

Tiež zaujímavý jav, ktorí ľudia počas pobytov v tme hlásia. Je to celkom aj paradoxné, že práve oddelenosť počas pobytu od vonkajšieho sveta a od ľudí, nás privádza k uvedomeniu si nášho vzájomného prepojenia s ľuďmi, s prírodou a našou planétou. K vedomiu, že ak škodíme „druhým“, tak škodíme vlastne samému sebe. 

Jednota

Pominutie strachu zo smrti

Počas pobytu v tme veľa ľudí zažíva rôzne mystické zážitky, ktoré sa vymykajú klasickému neučenému chápaniu sveta. Je to dané tým, že ako vypneme zrakové centrum, tak postupom času výrazne utíchnu myšlienky a rozšíri sa mimozmyslové vnímanie. Veľa ľudí majú mimotelové, astrálne zážitky, a čo i len jeden taký zážitok, zmení človeka na celý život. Strach zo smrti je potom úplne nelogický a neopodstatnený, keď zažijeme, že nie sme telo, čo má dušu alebo duša, čo má telo.

Otvorenie tretieho oka a lepšia intuícia

Počas pobytu v tme začne mozog produkovať rôzne látky. Je za to primárne zodpovedná žľaza epifýza, ktorá sa nachádza na úrovni očí, v centre mozgu. Po mystickej stránke sa označuje aj ako tretie oko. Epifýza produkuje hormóny ako serotonín, melatonín a molekuly DMT. Počas pobytu v tme ich produkcia výrazne stúpa, a práve vďaka ním, sa začne otvárať krajina zázrakov.

Poznania

Zmenené stavy vedomia

Jedná sa o modifikované stavy vedomia oproti „normálnemu“ klasickému vnímaniu reality. V dnešnej dobe sú moderné rôzne psychotropné látky chemického, či už rastlinného pôvodu. Jedny, či druhé, spôsobujú zásah do organizmu a vedomia z vonku, a spôsobujú obrovské prepätie v energetickom tele človeka. Po takých zážitkoch nastáva problém ukotvenia sa v tejto realite. Za nás, jednoznačne doporučujeme, zažívať zmenené stavy vedomia spontánne, bez požívania akýchkoľvek cudzích látok, bez chemických a toxických zásahov do tela! Ideálnym nástrojom je každodenná meditácia, ktorá prirodzenie vedia k týmto stavom. Počas pobytu v tme, rozšírené stavy vedomia prichádzajú samé, nakoľko nie sme rušení vonkajším svetom, a pozornosť je obrátená dovnútra.

Mimotelové zážitky – astrálne cesty

Mimotelové zážitky sa označujú aj ako astrálne cesty. Je to stav, v ktorom astrálne telo, dočasne opúšťa fyzické telo. Mne sa tieto javy (Juraj) začali diať ešte pred pobytmi v tme, nakoľko som bol tým vždy veľmi fascinovaný. Poctivo som denne trénoval meditačné techniky na odpútanie sa od fyzického tela, čo sa nakoniec podarilo a zmenilo to môj pohľad na život tu na zemi až neuveriteľne. Počas pobytov v tme sa táto schopnosť posilnila a odniesol som si z tade veľa naplňujúcich mimotelových ciest. Veľa ľudí zažijú svoj prvý mimotelový zážitok práve počas pobytu v tme. Nemusíte sa však obávať, vaša cesta mimo telo sa udeje, len keď budete pripravení. Vedzte však, že astrálna cesta je zážitok, ktorý si už budete pamätať na celý život. Na svoju prvú už tiež nezabudnem, v ten deň som sa prestal bál definitívne smrti.

Astrálne cestovanie

Lucidné sny

Veľa ľudí, ktorí by radi zažili astrálne cesty, no majú v sebe ešte obavy, by mali ako prvé sa zamerať na lucidné sny. Tak to bolo aj so mnou. Najprv som mal lucidné sny, až potom sa objavili astrálne cesty. Lucidné sny, sú sny, v ktorých ste si vedomí, že ležíte doma na posteli a snívate. Toto uvedomenie v sne, vám umožní meniť váš sen, ktorý sa vám práve sníva. To, čo všetko budete môcť meniť vo vašom sne, závisí od miery lucidity vo vašom sne. Okrem deja, si môžete doplniť účinkujúce postavy, scenériu, vylepšovať vaše schopnosti atď…stanete sa proste režisér, herec a divák v jednej osobe. V tme sa niektorým ľuďom dejú lucidné sny úplne spontáne, zrazu si uvedomíte, že jednoducho snívate. Okrem zábavy, vám lucidné snívanie môže pomôcť pochopiť a transfromovať váš strach a úzkosti. 

Pocity ohromného mieru, pokoja, relaxácie a lásky

Všetky tie mystické a duchovné zážitky sú úžasné, no najviac čo v živote potrebujeme je asi mier a láska. Preto veríme, že vám pobyt v tme prinesie najmä pokoj na duši, lásku a radosť.