Astrálne cestovanie, zážitky a návod ako vedome vycestovať

Astrálne cestovanie môže byť hlbokým vedomým vnútorným zážitkom, počas ktorého sa cestovateľ dostane mimo svoje fyzické telo, do astrálneho sveta. Ale môže byť aj len krátkym stavom, keď len vystúpime z tela a vrátime sa späť, prípadne z niejakého dôvodu len navštívime určité miesto…Toto možno zažila väčšina ľudí, len si to nepamätá…Záleží od nášho momentálneho stavu, v ktorom sa nachádzame…

Astrálne cestujeme často aj bez toho, aby sme si toho boli vedomí. Vo svojej podstate, aj sen jeť určitým spôsobom cestovania v čase, priestore. Naše telo leží v posteli a naše Vedomie a Duch cestujú, niekedy blúdia… Deti tieto stavy môžu zažívať častejžie, ak majú  spojenie s vnútorným svetom, a rodičia ich ešte nestihli potlačiť a  vtiahnúť do ich sveta. Možno si niektorí ešte pamätáte z detstva nádhernú hudbu, šťastie a smiech, či tanec s anjelmi…

Pri astrálnom cestovaní do anjelských svetov, vyšších svetelných dimenzií, môžu byť zážitky nádherné: zážitok eufórie, šťastia, lásky, inšpirácie, hlboký oddych…stretnutie s duchovnými majstrami a ich lekciami… Niekedy zažívame tieto stavy  a opúšťanie tela vedome. Sú ľudia, ktorí tieto schopnosti aj rozvíjajú vedome…

Nie je to možno ani tak dôležité, ako poučenie samotné, a akceptovanie dobre mienených rád…

Čo z toho, keď niekto astrálne cestuje do vyšších dimenzií a nepoučí sa. Míňa tak „čas“ a energiu bytostí…Často nechceme akceptovať niečo, s čím sa nedokážeme vyrovnať…

Dokonca, niektorí sú ochotní všetko poprieť…a tak si uzatvárajú prístup do vyšších astrálnych svetov…často je ľahšie byť klamárom alebo klamaným, ako niečo pripustiť. Pripustením, akceptovaním určitých vecí, sme nútení postaviť sa tvárou tvár k situácií a k sebe samému… Oveľa pohodlnejšie je privrieť oči a nechcieť nič vidieť… Tváriť sa, že o ničom nevieme…Teda, že nenesieme žiadnu zodpovednosť…

Pre mnohých je lepšie rozvíjať vedome cit pre dobro, spravodlivosť, ohľaduplnosť…a takto prispievať svojou troškou pre šťastný a krásny život na planéte Zem, aj pre iné bytosti, ako vedome cvičiť vystupovanie z tela..

Možno je lepšie nechať to na spontánnosť…

Vízie sú tiež astrálnym cestovaním. Skrze naše astrálne telo, môžeme vidieť niektoré situácie, ľudí a ich konanie, varovanie. V symboloch, skrze ktoré môžeme veci ľahšie pochopiť( osoby, veci, často zvieratá), dostávame odkazy z astrálneho sveta. Takým spôsobom s nami môžu komunikovať aj naši duchovní sprievodcovia, ktorí predpokladajú, že tieto posolstvá dokážeme správne dekódovať. Ten istý symbol nemusí nevyhnutne znamenať vždy to isté…Dôležité sú aj ostatné parametre, napríklad farba, naše pocity, ako láska alebo naopak, pocit ohrozenia a pod….

Napríklad, častým a silným symbolom, je had. Je symbolom Ducha, rovnako ako aj Holubica. Had môže byť aj silným varovným symbolom. Záleží, či Vás chce had uhryznúť, uhryzol, akú má farbu…Alebo Ste Vy ublížili hadovi? Akú farbu mal had, ktorému Ste ublížili? Ak viete niečo o farbách čakier a ich súvise s fyzickým telom, tak potom viete aj odpoveď…

Ale pozor !!!  Viď napr. zneužívanie symbolov v minulosti, vnímaví sa iste dovtípia…

Ak sa chceme niečo naozaj naučiť, potrebujeme zabudnúť najprv to, čo Sme sa naučili mentálne, respektíve opustiť dogmy, ktoré Sme prijali ako niečo pravdivé…

To je ten rozdiel, v astrále môžete vidieť veci v pravom svetle…pravdivo…

 

Pobyty v tme a astrálne cesty

Pobyty v tme rozvíjajú  vnímavosť a astrálne cestovanie, nakoľko v tme si človek veľmi dobre uvedomuje svoje energetické telo. A taktiež a že nie sme telo, ktoré má dušu, ale Duša ktorá nosí telo ako svoj odev.

Sme bytosti, ktoré tu zažívajú  skúsenosť duality pre pochopenie Jednoty.

K tomu tu máme vytvorené Božské telá, o ktoré keď sa pekne staráme, tak je v nich radosť prebývať..

Jednoduchý návod ako vedome astrálne vycestovať mimo svoje fyzické telo.

Astralné cesty - návod

Toto je popis pre tých, ktorí sa cítia byť pripravení na astrálne cestovanie, stretnutia a akceptovanie rád bydostí Svetla. Astrálne cestovanie Vám môže pomôcť rozvíjať Vašu intuíciu, introspekciu a žiť vedomejšie

Tu sú asi tri najdôležitejšie kroky, pre odpútanie sa od fyzického tela:

1. Zapisovať si každé ráno sny:

Toto je to dôležité skôr pre tréning podvedomia, ktoré si povie, že je to pre nás podstatné a začne lepšie spolupracovať. Plus sa o sebe každú noc veľmi veľa zaujímavého dozvieme. Sny budú živšie a živšie… Bez zapisovania, rýchlo zabudnete, niekdy aj po opustení postele. Majte preto Váš snár a pero poruke, prípadne aj lampičku, pre prípad, že sa v noci zobudíte, aby Ste si mohli zapísať sen. Introspekcii pomáha aj vedenie si denníka, po čase, keď nahliadnete do vnútra, uvidíte veci globálnejšie. Alebo si poviete: vidíš, veď som to videl/la vo sne, mohol/la som sa vyvarovať tejto situácii…

2. Trénovať stav: telo spí a vedomie je bdelé,
navodenie hlbokej relaxácie:

Ľahnúť si do postele a prestať sa hýbať. Uvoľniť napätie vo všetkých svaloch. Povoliť najmä tvárové svaly (sánku jemne pootvoriť) ostatné svaly tela budú nasledovať.

Upokojiť aj zreničky, hýbať s nimi len minimálne. Príde úplný Zen“ stav pozorovateľa. Po cca 10min-30min telo zaspí. Ja vtedy počujem ako spokojne dýcha a vnímam už len jemne oblasť hlavy.

3. Opustiť telo:

V tomto stave (hypnagogický stav) je potrebné zotrvať a nazbierať dostatok energie pre odpútanie astrálneho tela od fyzického tela.

V tomto stave sa môžeme hráť s energiou a presúvať ju z rôznych častí tela do iných, vtedy je to úplne jednoduché. Po istom čase môže energia zvyšovať, až doslova bublať a je možné sa oddeliť. Spôsob môže byť veľmi individuálny…Zväčša vnímame ako sa prvé oddelia nohy a ruky, následne hlava a potom stred tela. Po oddelení tela sa môže ísť na výlet… Ale môže to prebiehať aj ináč, zrazu sa len ocitneme nad telom, prípadne nad strechou, alebo niekde mimo miestnosť…

  • stav keď už si necítime fyzické telo a vedomie ostane bdelé je niekedy popisovaný ľuďmi ako nepríjemný .. Ľudia sa boja, že sa im nedá pohnúť telom. Ale môže to byť aj jeden z najkrajších zážitkov. Telo už totiž „neotravuje“ a môžeme sa hrať s energiami
  • strach že sa nebudeme môcť vrátiť nie je na mieste, väčšinou, prvé vedomé astrálne cestovanie, skončí hneď v izbe. Nie je vôbec ľahké sa v astrálnom svete vedome udržať a stabilizovať. Jedna myšlienka na telo a ste naspäť.
  •  ak sa človek nebojí, je proste pripravený…
  • chce to aspoň mesiac denného tréningu (3-4x týždenne), ak nie sme extra talentovaný k tomu…
  •  techník na hlbokú relaxáciu a opustenie tela sú desiatky…

Možno ráno je pre Vás lepšie..

Pokúsiť sa vycestovať ráno, nakoľko večer sme už zväčša unavení a ľahko zaspíme. Čas okolo 4.00 ráno, keď je ešte vonku kľud a mohli by sme už byť vyspaní a myseľ ete nie je tak aktívna, pokiaľ ideme spať okolo 21.00, je vhodný na astrálne cesty 

Pobyty v tme veľmi napomáhajú k schopnosti vedome opustiť telo alebo vnímať silné vízie a posolstvá…