Pobyty v tme, terapia tmou

Pobyty v tme  som začala realizovať po hlbokom duchovnom zážitku, pri ktorom mi láskavá svetelná bytosť, navrhla týmto spôsobom pomáhať ľuďom. Dlhodobo sa venujem fyzickým i duchovným očistám, joge, dychovým cvičeniam, otužovaniu, zdravej výžive, a ďalším spôsobom pre rozvoj ducha, tela a mysle.

Pobyt v tme vás postaví pred samých seba. V tme a tichu niet kam pred sebou újsť. Rôzne boliestky a nahromadené veci, čo sme vedome, či nevedome odkladali mesiace až roky, sa v nás vynárajú a same nás prosia o vyriešenie, vyliečenie, pochopenie a láskyplné prijatie. Keď ich v tme vo svetle vlastného uvedomenia  uzrieme, tak sa ukazujú zároveň aj jednoduché riešenia, ktoré sú  priamo v nás. Odľahčení, oslobodení od toho všetkého, čo nás sťahovalo, sa nám potom lepšie realizujú naše ciele a vízie, ktoré nás robia naplnenými a šťastnými. Tento proces môže byť natoľko intenzívny, že u veľa jedincov spúšťa samoliečenie, ktoré sa prejavuje na viacerých úrovniach, vrátane fyzického tela. Preto sa právom nazýva aj terapiou tmou.

Terapia tmou – očistný samoliečiaci proces, sa spúšťa jednoduchým obmedzením podnetov skrze oči a informácií zvonku, keď v samote tmy, máme plne čas samy na seba. Začíneme viac používať náš vnútorný zrak, ktorý sa pôsobením viacerých vonkajších faktorov mohol  oslabiť, dostať do úzadia…Najčastejšie používaný zmysel – zrak, nás aj najčastejšie vťahuje do ilúzie duálneho sveta, skrze ktorý chceme porovnávať a posudzovať všetko zvonku. Zabúdame, načo máme ten krásny dar – vidieť. Vidieť a tešiť sa krásou prírody, a všetkého stvoreného vo svojej originálnej podobe. Sme tu ako súčasť prírody, ktorá existuje vždy v prítomnosti. Oddelením od prírody sa vzdiaľujeme aj od svojho Ducha a platí to aj opačne, vzdiaľovaním sa od svojho Ducha, sa vzdiaľujeme aj od prírody a prapodstaty sveta a strácame sa v nezmyselnostiach.

V tme nepotrebujeme nič riešiť, o nič sa starať, zahlcovať sa vizuálnymi podnetmi zvonku, ktoré sa zrkadlia v našej mysli. Oslobodení od návštev supermarketov, médií, správ, emailov, facebookov, instagramov,  twiterow, pinteresov a pod., si môžeme urobiť superdovolenku – dovolenku našej mysle. Môžeme si urobiť aj veľké upratovanie alebo ešte lepšie, stačí zotrvať v prítomnosti, dovoliť si ten komfort, ktorý nám nemôže nikto zobrať. Stačí byť len pozorovateľom našej mysle a nášho dychu, bez toho, aby sme sa ako ryba, chytali na každý háčik, na myšlienky ktoré nám pán EGO podstrčí alebo priplavú niekde zvonku.

 

Každý, kto z tmy vyjde sa nadchýna krásou farieb prírody a je dojatý. Tma nás spája s naším vnútrom a naše vnútro nás spája s prírodou. Tak ako deti si môžeme všimnúť detaily, ktoré sme predtým nevideli a tešiť sa. 

Terapiu v tme je možné spojiť aj spolu s očistným pôstom. V tomto prípade ide o veľmi silnú kombináciu, kde sa silno očisťujú telo aj myseľ. S pôstami mám bohaté a dlhoročné skúsenosti, keď som absolvovala rôzne krátke aj dlhé 21 dňové a 40 dňové pôsty o  vode. V prípade, že chcete spojiť pobyt v tme s pôstom, tak vám vieme v tomto smere poradiť. Môžete sa na pobyt v tme a pôst pripraviť odľahčením trávenia ľahkou vegánskou výživou, živou nevarenou zeleninou a ovocím, ovocnými a zeleninovými šťavami,  kratšími pôstami… https://www.pobytvtme.eu/informacie#priprava

Ideálne je pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s pôstami, absolvovať pobyt v tme spolu s ľahkou výživnou stravou – RAW, smoothi alebo šťavy…ktoré podporia váš duchovný zážitok v tme. Strava počas pobytu v tme

Pobyt v tme realizujem v tichej malej dedine Oravská Lesná, ktorá sa nachádza cca 280km od Bratislavy a cca 70 km od Žiliny.

Čo je terapia tmou

Terapia tmou je starodávna spirituálna metóda, využívaná adeptami v procese zasvätenia, ktorá slúži na spoznávanie seba samého a na hlbokú cestu do vlastného vnútra. Známa je už z čias starého Egypta, Indie,Tibetu, u mníchov a mníšok himalajských krajín, jogínov, pri šamanskom zasvätení a skúške… Prebieha v 100% tmavej uzavretej tmavej miestnosti, kde nepreniká žiadne svetlo.

Počas celého pobytu má klient k dispozícii všetko potrebné vybavenie, bez zbytočných vecí, aby jeho pobyt bol pre neho čo najprínosnejší a najjednoduchší pre orientáciu a pohyb v tme. V domčeku pre pobyt sa nachádza: miestnosť na spanie, meditovanie a rôzne aktivity, ďalej samostatná miestnosť na stravovanie, kúpeľňa so sprchou a WC a miestnosť, kde sa nachádza zdroj kúrenia, práčka, čistiace potreby, bielizeň… Jedlo sa klientovi nosí denne, aby jeho proces vhľadu, introspekcie, bol čo najmenej rušený.

Prečo je pobyt v tme tak účinný?

  • človek má počas pobytu v tme všetok čas iba pre seba, čo v bežnom živote takmer nie je možné
  • dochádza k veľmi dobrej regenerácii organizmu po fyzickej a psychickej stránke 
  • nakoľko človek nepoužíva vonkajší zrak, v tme sa posilňujú ostatné zmysly
  • prebúdza sa vnútorné vnímanie a intuícia
  • telo začne produkovať vo zvýšenej miere serotonín, melatonín 
  • človek si počas pobytu v tme ujasní priority a ciele, rozvíja sa kreativita a radosť z tvorenia
  • pocity ohromného mieru, pokoja, relaxácie a lásky
Viac o účinkoch…

 

Cena pobytu v tme je v závislosti od dĺžky pobytu. Jeden deň je v cene 40€ a  RAW strava na deň je v cene 10€. Detailné info nájdete v časti informácie.
 
 
Želal by som si aby si uzrel, aké úžasné svetlo vyžaruje z Tvojej bytosti, keď si osamote alebo v tme…Hafiz