Pobyty v tme – pôvod a história

Zmienky o meditačných pobytov v tme sa objavujú naprieč rôznymi kultúrami a duchovnými tradíciami. Adepti jogy, mystici, mudrci, hľadači pravdy, nábožensky založení ľudia, využívali pobyty v tme už tisícky rokov, na rozvíjanie vnútornej múdrosti, duchovnej jasnozrivosti, prístupu k posvätným znalostiam a spojeniu s Božským vedomím. Veľa zmienok sa nám zachovalo o pobytoch v tme tibetskom budhizme, skadiaľ sa aj u nás stalo populárne.

Tma adeptom poskytuje príležitosť spoznať svoju skutočnú podstatu a uvedomiť si, že naše skúsenosti sú odrazom nás samých seba, čo vedie k hlbokej transformácii a k vyšším stavom vedomia. 

V našom vizuálne založenom svete sme dennodenne zrakovo pre-podnetovaný a keď doprajeme tomuto nášmu zmyslu dočasný odpočinok, tak to prinesie množstvo fyzických a spirituálnych benefitov.

  • hneď prvé dni nastáva hlbšia relaxácia tela a mysle
  • pobyt v tme mení chemické procesy v tele a má priamo vplyv na  epifýzu, hypofýzu, talamus a hypotalamus
  • menej používane zmysly ako sluch a hmat sa výrazne posilnia, nakoľko konáme a pohybujeme sa v tme vedomejšie
  • tým že počas pobytu v tme nevnímame vonkajšie svetelné podnety, tak sa pozornosť prirodzene obráti do vnútra na vlastné vnútorné svetlo a zážitky
  • vízie a rôzne mimo zmyslové skúsenosti sa prehĺbia, nakoľko začneme vnímať predtým menej pozorované časti nášho bytia

Pobyty v tme vo svete

V Tibete v bönskej tradícii je pobyt v tme považovaný za jeden z najsilnejších spôsobov praktizovania učenia Dzogchenu (prax s podstatou mysle). Často ju označujú ako priamu cestu k oslobodeniu. Každú skúsenosť vnímame a vidíme presne takú aká je, bez toho aby sme očakávali akúkoľvek reakciu.

V Egypte praktizovali pobyty v tme v pyramídach, v komnatách na to určených. V spomínam Tibete v horských jaskyniach, v Európe v podzemných tuneloch a katakombách. Pobyty v tme sú realizované aj v amazónskej džungli, spolu s rastlinnou medicínou.

Pobyty v tme sa aj u nás stali známe najmä vďaka Qi Quigong majstrovi Mantak Chia-ovi. Pre mňa je to úžasný človek/majster, od ktorého som čítal niekoľko kníh a neuveriteľne ma inšpiroval pracovať na sebe po mužskej a duchovnej stránke. Je známy tiež s jeho učením o transformácii sexuálnej energie na duchovnú. O tom na týchto stránkach veľmi rád z vlastnej skúsenosti niekedy inokedy.