Pre koho nie je pobyt v tme vhodný

Pre pobyt v tme  je potrebná zdravotná a psychická spôsobilosť.

Pred nástupom na pobyt v tme sa tiež podpisuje Čestné prehlasenie, o plnoletosti, svojprávnosti, zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Aj keď pobyt v tme všeobecne zlepšuje fyzické a psychické zdravie, a preto sa označuje aj ako terapia tmou, sú určité výnimky, pre ktoré pobyt v tme nie je vhodný.

Patria sem ochorenia, ktoré vyžadujú prijímanie liekov, cukrovka na inzulíne, epilepsia, ťažká anorexia a iné závažné interné, neurologické, psychické a infekčné ochorenia. Tiež vyšší stupeň tehotenstva ako 3. mesiac a rizikové tehotenstvo sú kontraindikáciou pobytu. Ďalej fóbie z tmy alebo z uzavretého priestoru, závislosť na alkohole a iných psychiku ovplyvňujúcich látkach, drogách, psychofarmakách, a.p. Počas pobytu v tme, nie je možné užívať spomínané látky, ani fajčiť. Porušenie by malo za následok prerušenie pobytu…

  • Je logické, že osoby s vyššie spomínanými ochoreniami, problémami, či tehotnosťou by boli v tme vystavení riziku, ktoré obmedzenie zraku v tme prináša. V tme nemôžete užívať lieky, pichať si inzulín…byť celý deň pod kontrolou…
  • Pri fyzickej pasivite možnosť výskytu problémov, spôsobených nedostatočným pohybom. Treba dbať o pravidelný fyzický pohyb. Doporučujeme: dýchacie cvičenia, fyzické cvičenia: bezpečné jogové asány, strečing, silové cvičenia, otužovanie…Pri vstávaní z postele, pri pohybe v tme, sprchovaní… treba postupovať opatrne a pomaly, s rukami natiahnutými pred seba, skúmať priestor.  Ináč by sa „prieskumníkom“ mohol stať nos alebo hlava. Pri zmene polohy u niektorých jedincov sú možné závrate! Pomalým vstávaním a predýchaním predídete kolapsu, prípadne úrazu.
  • .Pobyt v tme znamená prítomnosť tmy a samoty, obmedzenia stravy a kontroly času, z dôvodu zamerania sa viac do svojho vnútra.
  • Vyplavenie traumatizujúcich spomienok môže vyvolať negatívne emócie, ktoré však svojím príčinením môžeme opustiť a viac ich nedržať vo svojom vnútri, čo prináša veľkú úľavu a zlepšenie psychické i fyzické. Avšak pri ťažkých depresiách sa pobyt v tme neodporúča.
  • Pobyt v tme absolvujete na svoje vlastné riziko

Prihlásením k pobytu súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami a doporučeniami.