Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Vyhlasujem že rešpektujem dôležitosť ochrany osobných údajov v súlade s platnými normami a legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. Všetky vami poskytnuté osobné údaje počas návštevy webovej stránky https://www.pobytvtme.eu/, počas telefonických rozhovorov, počas pobytu v tme alebo pri akejkoľvek inej komunikácii spracovávam v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na vaše požiadanie vás v najbližšej možne dobe e-mailovou komunikáciou informujem aké osobné údaje o vás zaznamenávam a v prípade potreby na požiadanie opravím.

Kontaktné údaje

Otázky ohľadom spracovania vašich osobných údajov smerujte na e-mail info@pobytvtme.eu. Do predmetu e-mailu prosím uveďte „GDPR“.

Správcom je:
Mgr. Mária Urbanová UM
IČO: 52 601 382
DIČ: 1126005815
Zastúpená Máriou Urbanovou.

Prevádzkujem webovú stránku https://www.pobytvtme.eu/. V prípade potreby vyberám ďalších spracovateľov, ku ktorý mi budú so spracovaním osobných údajov pomáhať a ktorý sa zaväzujú ich spracovávať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje ktoré ste nám zverili spracovávam pre nasledujúce dôvody:

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, telefón, príp. ďalšie plynúce zo zmluvného vzťahu medzi vami a mojou osobou potrebujem k plneniu zmluvy a zabezpečenia poskytovaniu služby terapia tmou.

Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje potrebujem aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Vyhlasujem že vám umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právo na vymazanie

V prípade vašej žiadosti vymažem všetky vaše osobné údaje z nášho systému. Ponechám si len údaje, ktorým ma viaže zákonná povinnosť ako napr. vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom.       

Mlčanlivosť

Uisťujem vás, že spolupracovníci, ktorí budú spracovávať tvoje osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne inej tretej strane.